Ikoničko i diskurzivno u novim ilustrativnim žanrovima

Razvoj novinarstva od pojave italijanskih gazeta, preko bostonskog Newslettera do savremenih globalnih, nacionalnih i lokalnih dnevnika i magazina, uglavnom je bio uslovljen naučnim i tehnološkim otkrićima. Postanak i razvoj moderne štampe utemeljen je pronalaskom Gutenbergove štamparske prese a celokupan kasniji progres u saobraćaju, komunikacijama, unapređenju štamparskih tehnologija, otkriću fotografije i modernizaciji štampe, samo je dodatno usavršio i razvio tehničko-tehnološku bazu novinarstva. U razvojnom pogledu, prva polovina XX veka bila je plodna i bogata, ali je […]

Read More →

Representation of Gender Minority Groups in Media

Opsežni naučno istraživački program koji sprovode Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum iz Beograda, Fakultet dramskih umetnosti sa Cetinja i Koalicija za prava marginalizovanih grupa iz Skoplja, sadrži i radnu konferenciju koja istražuje načine i efekte izveštavanja regionalnih medija o rodnim manjinskim grupama. Na ovoj konferenciji sam imao izlaganje rada u kojem sam istraživao izveštavanje srpskih tabloida o rodnim manjinama a što sam apostrofirao u sažetku rada: Povlačenje države iz medijskog vlasništva kroz procese […]

Read More →

Globalni doprinos građanskog novinarstva

Ovaj video prikazuje načine na koji Internet i angažovani pojedinci transformišu način na koji gledamo i razumevamo svetske događaje. Prošle godine, građani novinari su imali veliki doprinos našoj kolektivnoj svesti o pitanjima ljudskih prava, i to na neočekivani način. Snimci sa mobilnih telefona demonstranata u Gezi parku u Turskoj su viđeni milion puta širom sveta inspirišući i ostale demonstrante globalno.

Read More →