Zvučanje i Značenje

"Ono sve što (ne)znaš o meni...", "Neke stvari i ostalo...", "Kud plovi ovaj brod"

U najkraćem o meni

Profesor srpskohrvatskog jezika i južnoslovenskih književnosti, magistar filoloških nauka, doktor političkih nauka, građanski aktivista, pokretač projekata kulture, medija, obrazovanja, održivog razvoja, političar u pokušaju, skaut, često padao i brzo ustajao, vlasnik prepunog adresara, još punijeg kalendara i mnogo snova...  ...

Read More
Ovaj video prikazuje načine na koji Internet i angažovani pojedinci transformišu način na koji gledamo i razumevamo svetske događaje. Prošle godine, građani novinari su imali veliki doprinos našoj kolektivnoj svesti o pitanjima ljudskih prava, i to na neočekivani način. Snimci sa mobilnih telefona demonstranata u Gezi parku u Turskoj su viđeni milion puta širom sveta inspirišući i ostale demonstrante globalno. 166 Ceo tekst ...