Mogu li mediji bez nauke?

Poslednja godina prve “Medijske strategije” u Srbiji je na izmaku. Medijska zajednica, oličena u novinarima, urednicima, menadžerima i vlasnicima medija, uglavnom je nezadovoljna učinkom najavljivanih reformi i napretkom u domenu profesionalizacije, odgovornosti i slobode medija. Temeljni principi profesionalnog novinarstva i dalje su predmet sporenja između onih kojima su “činjenice svete a komentari slobodni” i onih kojima su “komentari sveti a činjenice slobodne”. Skoro dve decenije od početka reformi i modernizacije društva, medijska profesija u Srbiji […]

Read More →

Ikoničko i diskurzivno u novim ilustrativnim žanrovima

Razvoj novinarstva od pojave italijanskih gazeta, preko bostonskog Newslettera do savremenih globalnih, nacionalnih i lokalnih dnevnika i magazina, uglavnom je bio uslovljen naučnim i tehnološkim otkrićima. Postanak i razvoj moderne štampe utemeljen je pronalaskom Gutenbergove štamparske prese a celokupan kasniji progres u saobraćaju, komunikacijama, unapređenju štamparskih tehnologija, otkriću fotografije i modernizaciji štampe, samo je dodatno usavršio i razvio tehničko-tehnološku bazu novinarstva. U razvojnom pogledu, prva polovina XX veka bila je plodna i bogata, ali je […]

Read More →

Globalni doprinos građanskog novinarstva

Ovaj video prikazuje načine na koji Internet i angažovani pojedinci transformišu način na koji gledamo i razumevamo svetske događaje. Prošle godine, građani novinari su imali veliki doprinos našoj kolektivnoj svesti o pitanjima ljudskih prava, i to na neočekivani način. Snimci sa mobilnih telefona demonstranata u Gezi parku u Turskoj su viđeni milion puta širom sveta inspirišući i ostale demonstrante globalno.

Read More →