Bio

Prof. Dr Boban Tomić

Visoka škola za komunikacije Beograd, osnivač i direktor

Rođen sam 1961. godine u Bajinoj Bašti, gde sam završio osnovnu i srednju školu. Završio sam osnovne studije na Grupi za južnoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde sam, potom, pohađao poslediplomske studije na smeru nauke o književnosti. Tu sam odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Pripovedna proza Tadije Kostića“ kod profesora Dr. Dušana Ivanića kao mentora. U tezi sam razvijao komunikološke aspekte teorije fokalizacije u štivu srpske realističke proze. Doktorirao sam na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa disertacijom „Razvojni aspekti privatizacije masmedija u Srbiji“ kod profesora Dr. Miroljuba Radojkovića kao mentora.

Radio sam kao profesor književnosti i srpskohrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi (1990 – 2000) u rodnom kraju. Bio sam asistent i predavač u Novom Pazaru na Odeljenju Učiteljskog fakulteta  iz Beograda (2003 – 2007) kao i na Učiteljskom fakultetu u Beogradu (2005 – 2008). Predavao sam na brojnim edukativnim programima za mlade pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, UNDP i EU (2007 – 2011) a gde su teme bile u oblastima medijske prakse, marketinga, javnog zagovaranja, lobiranja, političke komunikacije i sl.

Učestvovao sam u osnivanju i radu prvih nezavisnih medija u Srbiji i regionu, posebno lokalnih elektronskih i štampanih medija u Srbiji i Bosni i Hercegovini (1988. – 2000.). Jedan sam od pokretača osnivača Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM (zajedno sa beogradskim Radijom B92 i požarevačkim Radiom Boom 93), prvih članova Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Član sam mnogih profesionalnih udruženja od kojim izdvajam IFJ-FIEJ, SEEMO, ECREA i IAMCR. Kreirao sam i rukovodio medijskim organizacijama i projektima koji su nagrađivani brojnim priznanjima za medijsko stvaralštvo kao i nagradom „Jug Grizelj“.

Pišem i objavljujem radove iz oblasti književne teorije i kritike, sa posebnim osvrtom na teoriju fokalizacije kao komunikološku kategoriju, teorije medija i osnova novinarstva. Godine 1988. pokrenuo sam prvi privatni časopis za kulturu “Baština” . Objavio sam knjige “O prozi Tadije Kostića” (Prosveta) i “Uvod u medije” (Čigoja štampa). Objavljivao sam radove o prepisivačkoj i štamparskoj delatnosti srpskog srednjeg veka (1989.) sa posebnim osvrtom na manuskriptnu delatnost kod Srba. Objavljivaosam  radove u stručnoj periodici Srpska politička misao, CM Upravljanje komuniciranjem i Medijski dijalozi. Oblast stručnog  interesovanja i angažovanja medijska etika, medijska pismenost, teorija medija. politička komunikacija i upravljanje medijima.

Pored profesionalnog rada u medijima i obrazovanju, društveno sam se angažovao u brojnim aktivnostima opozicionog političkog pokreta i nevladinih organizacija u Srbiji (1990. – 2000.) najpre kao aktivista a kasnije i kao lokalni i regionalni politički funkcioner Demokratske stranke. Bio sam predsednik Opštine Bajina Bašta, direktor Nacionalnog parka Tara, koordinator međunarodne Komisije za reku Drinu i rukovodilac većeg broja prekograničnih regionalnim projekata u oblasti politike, medija, obrazovanja i održivog razvoja.

Od 2015. godine radim na pokretanju i razvoju novog obrazovnog sistema čiji deo je novopokrenuta samostalna visokoškolska ustanova akademskih studija Visoka škola za komunikacije u Beogradu.

Živim i radim u Beogradu i Bajinoj Bašti.

 

 

 

Popunjavanjem priložene kontakt forme možete poslati poruku elektronskom poštom. Ostavite Vaše kontakt podatke i unesite tekst poruke, odgovoriću Vam što pre budem mogao. Hvala!