Sci.Radovi

Ovde možete preuzeti neke od mojih objavljenih radova u naučnoj periodici.

 

1. “Građansko novinarstvo na radiju i televiziji”, Srpska politička misao, Beograd, 2008. Br. 3. Strana 109. – 128. Ključne reči; građansko novinarstvo; elektronski mediji; feedback; Internet; ekskluzivnost; učešće građana; lokalna zajednica.

GRAĐANSKO NOVINARSTVO NA RADIJU I TELEVIZIJI - preuzimanje

 

2. “Opseg i dometi privatizacije masmedija u Srbiji”, “CM – Časopis za upravljanje komuniciranjem” Br. 5/08, Beograd 2008. Ključne reči: Privatizacija masmedija; tranzicija; tajkunizacija.

OPSEG I DOMETI PRIVATIZACIJE MASMEDIJA U SRBIJI - preuzimanje

 

3. “Trouglovi saradnje, Bajina Bašta – Srebrenica”, Centar za regionalizam, Novi Sad, 2006.

TROUGLOVI SARADNJE, BAJINA BAŠTA - SREBRENICA - preuzimanje

 

4. “Oblici novinarskog izražavanja”, odlomak iz udžbenika “Uvod u medije”, Čigoja štampa, Beograd 2012.

OBLICI NOVINARSKOG IZRAŽAVANJA - preuzimanje

 

5. “Krizno komuniciranje u zaštićenim prirodnim područjima”,  “CM – Časopis za upravljanje komuniciranjem” Br. 31/09, Beograd 2014. Ključne reči: Ekološka kriza, krizno komuniciranje, proaktivna strategija, upravljanje informacijama, javnost, ekološka svest.

KRIZNO KOMUNICIRANJE U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA - preuzimanje

 

6. “Типологија и садржај новинарских жанрова” Приказ књиге Зоран Јевтовић, Радивоје Петровић, Зоран Арацки „Жанрови у савременом новинарству“, Београд: Јасен, 2014., објављено у часопису “Култура полиса”, год. XI (2014), бр. 24

ТИПОЛОГИЈА И САДРЖАЈ НОВИНАРСКИХ ЖАНРОВА - preuzimanje

 

7. “The Opportunities and Challenges of Convergence and the Social Media”, izlaganje i rad u zborniku radova na Prvom Communication and Mangement Forumu na temu “Reconciling the Traditional and Contemporary – The New Integrated Communication”, Visoka škola za komunikacijski menadžment “Edward Bernays”, Zagreb, 8. i 9. maj 2015.

Invalid download ID.

 

8. “Medijske prakse, kriminal i bezbednost u graničnom području sliva reke Drine”, izlaganje i rad u zborniku na Šestom naučno-stručnom skupu “Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta”, Kriminalističko-policijska akademija, Tara 26.05.2015.

MEDIJSKE PRAKSE, KRIMINAL I BEZBEDNOST U GRANIČNOM PODRUČJU SLIVA REKE DRINE - preuzimanje

 

9. “Privatizacija vs. javni interes u lokalnim medijima u Srbiji”, izlaganje i rad u zborniku na trećoj naučno-stručnoj konferenciji  “Javni medijski servis i javni interes”, Akademija društvenih nauka, Bijelo Polje 19. – 21. 06.2015.

PRIVATIZACIJA VS. JAVNI INTERES U LOKALNIM MEDIJIMA U SRBIJI - preuzimanje

 

10. “Serbian tabloid discourse vs. reporting on Gender Minority Groups”, izlaganje i rad u zborniku sa naučne konferencije “Reporting od Gender minority groups”, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd 30. – 31. 05. 2015.

SERBIAN TABLOID DISCOURSE VS. REPORTING ON GENDER MINORITY GROUPS - preuzimanje

 

11. “Školska štampa i razvoj medijskih kompetencija”,  izlaganje i rad u zborniku sa naučne konferencije “Medijska (ne)pismenost”, Crnogorski medijski dijalozi, Pljevlja 30. – 31. 05. 2015.

ŠKOLSKA ŠTAMPA I RAZVOJ MEDIJSKIH KOMPETENCIJA - preuzimanje

 

12. “Etika medija između deregulacije i samoregulacije”, izlaganje i rad u zborniku sa Prve interdisciplinarne naučne konferenciju “Kultura i etika u medijima”, UG “PostPesimisti Kikinde” i UG “Medijski istraživački tim” Kikinda, 8. 12. 2014.

ETIKA MEDIJA IZMEĐU DEREGULACIJE I SAMOREGULACIJE - preuzimanje

 

13. “Diskurzivno i ikoničko u novim ilustrativnim žanrovima”, “CM – Časopis za komunikaciju i medije”, Broj 33/X, Beograd 2015. Ključne reči: Ilustrativni žanr, infografika, fotografija, diskurs, vizuelna komunikacija, kolaboracija

DISKURZIVNO I IKONIČKO U NOVIM ILUSTRATIVNIM ŽANROVIMA - preuzimanje

 

14. “Projektno sufinansiranje medija u deregulacionom ključu”, “Srpska politička misao”, Broj 3/2016, Institut za političke studije, Beograd 2016.

PROJEKTNO SUFINANSIRANJE MEDIJA U DEREGULACIONOM KLJUČU - preuzimanje

 

15. “Raslojavanje novinarskih žanrova u novomedijskoj praksi”, “Politeia” Broj 2/2016. Fakultet političkih nauka, Banja Luka 2016. 

RASLOJAVANJE NOVINARSKIH ŽANROVA U NOVOMEDIJSKOJ PRAKSI - preuzimanje