Representation of Gender Minority Groups in Media

Opsežni naučno istraživački program koji sprovode Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum iz Beograda, Fakultet dramskih umetnosti sa Cetinja i Koalicija za prava marginalizovanih grupa iz Skoplja, sadrži i radnu konferenciju koja istražuje načine i efekte izveštavanja regionalnih medija o rodnim manjinskim grupama.

NGMG 1a ovoj konferenciji sam imao izlaganje rada u kojem sam istraživao izveštavanje srpskih tabloida o rodnim manjinama a što sam apostrofirao u sažetku rada: Povlačenje države iz medijskog vlasništva kroz procese deregulacije i ubrzana liberalizacija medijskog tržišta, ne samo u Srbiji, već i u celom regionu, uzrokovali su ekspanziju medijskog preduzetništva. Ulazak stranih medijskih kompanija na domaća tržišta dinamizirao je medijasferu i obogatio medijsko tržište elektronskim i štampanim medijima. Povećan broj izdanja periodične štampe i dnevnih novina nije doprineo kvalitetu medijskih sadržaja, naprotiv uzrokovao je značajnu devalvaciju medijskog profesionalizma i etike javne reči. Tabloidizacija srpske štampe, zajedno sa rudimentarnim oblicima komercijalizacije medija, potisnula je u pozadinski plan sve tradicionalne i moderne vrednosti slobodne štampe i profesionalnog novinarstva. Jedno od polja na kome se ovaj destruktivan i retrogardan proces odvija jeste izveštavanje o rodnim manjinama i širem spektru tema vezanim za aktivnosti organizacija i pojedinaca angažovanih u GMG zajednicama. Najvidljiviji primeri potpunog odsustva novinarskog profesionalizma i etike mogu se pronaći u načinima izveštavanja pojedinih srpskih tabloida. Način pristupa temama, postupak obrade informativnog materijala i formiranja novinarskog teksta, upotreba formalno stilskih i jezičko – simbolskih elemenata u novinarskom tekstu, potpuno su neprimereni objektivnom novinarskom postupku a sve češće imaju otvorene karakteristike govora propagande i govora mržnje. U radu analiziramo primere izveštavanja tabloidne štampe o aktivnostima organizacija i pojedinaca GMG i ukazujemo na nužnost menjanja datih okolnosti u kontekstu pravne države i medijske regulative.

Konferencija je održana na Fakultetu za medije i komunikacije 30. i 31. maja uz učešće stručnih i naučnih radnika autora istraživačkih projekata koji su za ovu priliku realizovanji.

Obimnije informacije na sajtu projekta ovde.