Ikoničko i diskurzivno u novim ilustrativnim žanrovima

Razvoj novinarstva od pojave italijanskih gazeta, preko bostonskog Newslettera do savremenih globalnih, nacionalnih i lokalnih dnevnika i magazina, uglavnom je bio uslovljen naučnim i tehnološkim otkrićima. Postanak i razvoj moderne štampe utemeljen je pronalaskom Gutenbergove štamparske prese a celokupan kasniji progres u saobraćaju, komunikacijama, unapređenju štamparskih tehnologija, otkriću fotografije i modernizaciji štampe, samo je dodatno usavršio i razvio tehničko-tehnološku bazu novinarstva. U razvojnom pogledu, prva polovina XX veka bila je plodna i bogata, ali je […]

Read More →