Representation of Gender Minority Groups in Media

Opsežni naučno istraživački program koji sprovode Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum iz Beograda, Fakultet dramskih umetnosti sa Cetinja i Koalicija za prava marginalizovanih grupa iz Skoplja, sadrži i radnu konferenciju koja istražuje načine i efekte izveštavanja regionalnih medija o rodnim manjinskim grupama. Na ovoj konferenciji sam imao izlaganje rada u kojem sam istraživao izveštavanje srpskih tabloida o rodnim manjinama a što sam apostrofirao u sažetku rada: Povlačenje države iz medijskog vlasništva kroz procese […]

Read More →