Globalni doprinos građanskog novinarstva

Ovaj video prikazuje načine na koji Internet i angažovani pojedinci transformišu način na koji gledamo i razumevamo svetske događaje. Prošle godine, građani novinari su imali veliki doprinos našoj kolektivnoj svesti o pitanjima ljudskih prava, i to na neočekivani način. Snimci sa mobilnih telefona demonstranata u Gezi parku u Turskoj su viđeni milion puta širom sveta inspirišući i ostale demonstrante globalno.

Read More →